Cenník upratovacích služieb

Ceny sa uzatvárajú dohodou, pre každého klienta individuálne po obhliadke objektu s ohľadom na rozsah prác a stupňa znečistenia. Taktiež podľa druhu a m2 upratovacej plochy, podľa početnosti upratovania a druhu používaných čistiacich prostriedkov.

Po odoslaní predbežnej objednávky Vám zašleme orientačnú cenu. Konečná cena sa po dohodnutej obhliadke miesta, ktorá je zdarma, a konzultácií s Vami ešte môže dodatočne upraviť.