Vodný kameň?

26.04.2011 06:00

Vodný kameň je príčinou rôznych porúch v rozvodoch vody a ostatných vodovodných systémoch. Vodný kameň a jeho usadeniny majú nízku tepelnú vodivosť a preto znižujú účinonsť vykurovacích systémov.

Používame prostriedok a metódu, ktorý je naozaj perfektný. Na vodný kameň je ako drak. Perfektne čistí toaletu, umývadlo, vaňu, kachličky...