Upratovanie výrobných hál a skladových priestorov

Ponúkame vám upratovanie výrobných hál a samozrejme aj s tým spojené súvisiace činnosti. Táto služba zahŕňa hlavne hĺbkové čistenie podlahy a odstraňovanie mastnoty, odstraňovanie prachu na ťažko dostupných miestach, prípadne iné práce na základe požiadaviek klienta. Služba sa vykonáva pravidelne alebo jednorázovo. 

 

Ponuku služieb a ceny v tejto kategórií preto vieme stanoviť najlepšie po osobnom kontakte a obhliadke konkrétnych priestorov. 

- špeciálne čistenie po extrémnom znečistení

- dodávka a dopĺňanie hygienického materiálu

- umývanie okien, čistenie svetlíkov

- strojové umývanie alebo strojové drhnutie podláh

- čistenie a dezinfekcia sociálnych a hygienických zariadení

- vysávanie na konštrukciách

- špeciálne čistenie výškové - potrubia, prevádzkové inštalácie

- dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

- jednorázové čistenie a upratovanie väčšieho rozsahu napr. pred kontrolným dňom, pred auditom ISO a pod.

- údržba zelene, údržba ciest a komunikácií 

 

 

Vyžiadanie cenovej ponuky!